Previous Page  3 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 250 Next Page
Page Background

İŞİM HAKKINDA

İş ve inşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM), Çankaya Üniversitesi ve OSTİM Organize

Sanayi Bölgesi işbirliğiyle Ankara'da kurulan ilk kümedir. İŞİM, 2007'den beri proaktif

bir rol oynayan yerli makine ve ekipman ürünleri üreticilerinden oluşan ulusal bir

kümedir. İŞİM'in temel amacı, şirketlerin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğini

artırırken yenilikçi yaklaşımları ve işbirlikleri ile küresel markalar olmalarını

sağlamaktır.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM); Hafif İnşaat Makineleri, İş Makineleri ve

Yedek Parçaları, Beton Santralleri, Kırma-Eleme Tesisleri, Yol ve Asfalt Makineleri, Araç

Üstü Ekipmanları, Aktarıcı-Konveyör Sistemleri alt sektörlerinde üretim yapan 139 üye

firmadan oluşmaktadır. İŞİM üyeleri dünya pazarında yüksek kalite ve fiyat avantajı ile

esnek üretim kabiliyetine sahiptir.

İŞİM, 2017'den bu yana gerçekleştirilen başarılı uluslararası projeler sonucunda Avrupa

Komisyonu tarafından Bronz Markalı Küme olarak kabul edildi. İŞİM, İnşaat sektörünün

ihtiyaçlarını; üyeleri ve çözüm ortakları (Hükümet Kurumları, Üniversiteler, STK'lar ve

Uluslararası Kuruluşlar) ile birlikte karşılamaktadır. Küme geçen 12 senenin ardından

kazanmış olduğu tecrübeyle faaliyetlerine güç katarak devam etmektedir.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ!

İletişim : Fevzi Gökalp / Küme Koordinatörü

Adres : 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, ANKARA, TÜRKİYE

Telefon :

+90 0312 385 50

90 / 1340 veya 1303

Fax

:

+90 0312 354 58

98

Mail :

info@isim.org.tr

Web :

www.isim.org.tr